close
Dé recensiesite over jeugdliteratuur

Kinderen zijn conservatief en andere rake uitspraken

Uitspraken gedaan tijdens de 9e Middag van het Kinderboek op 13 mei 2017 in de Openbare Bibliotheek. Zo staan ze opgeschreven in mijn notitieboekje, het is dus geen letterlijke weergave maar ik vind ze de moeite waard om te delen. Er werden nog veel meer interessante uitspraken gedaan, gelukkig komt er nog een uitgebreid verslag.

“Er zijn kinderboekenschrijvers die schrijven uit innerlijke noodzaak. De schrijven omdat ze het niet kunnen laten en om iets te delen. En er zijn kinderboekenbakkers, die leveren op bestelling volgens het principe: u vraagt, wij bakken. We hoeven niet alle kinderboekenbakkers voor schrijvers aan te zien.” (Aad Meinderts)

“Jury’s moeten zich niks aantrekken van leesplezier” (Aad Meinderts)

“Kinderen van lezende ouders hebben 5 x zoveel kans om zelf te gaan lezen” (Marion van de Coolwijk)

“Betrek ouders veel meer bij lezen en nodig ze uit bij lesactiviteiten rond lezen, zoals de bezoeken van schrijvers aan school” (Hans en Monique Hagen)

“We sturen onze verhalen in een bootje de oceaan op met een enorm sleepnet er aan. De bijvangst die kinderen daar uit halen, is niet te te voorspellen” (Benny Lindelauf)

“Schrijf wat je wil schrijven en niet wat je denkt dat anderen willen lezen” (Benny Lindelauf)

“Een goed boek is het boek dat het kind op dat moment nodig heeft en aanzet tot het lezen van een volgend kinderboek” (Iris Mollinger)

“Dwarse boeken zijn boeken die zich niks aantrekken van dat ze boeken zijn” (scholier in de klas van Benny Lindelauf)

“Kinderen houden echt niet alleen van series en boeken met veel plaatjes. Maar ze kennen de andere boeken vaak niet” (Lian Kandelaar)

“Kinderen zijn conservatief” (hele zaal mompelt instemmend)

“Die valse tegenstelling tussen literair (lees goed) en commercieel (lees slecht) houdt ons al decennia gegijzeld.” (Lydia Rood, op twitter in de nabeschouwing)

Iris Mollinger is uitgever van De Wakkere Muis – Aad Meinderts is directeur van het Kinderboekenmuseum – Marion van de Coolwijk is schrijver – Hans en Monique Hagen zijn de nieuwe kinderboekenambassadeurs – Benny Lindelauf is schrijver – Lian Kandelaar is 11 jaar en schrijver – Lydia Rood is schrijver.