close
Dé recensiesite over jeugdliteratuur
12+

Het onwaarschijnlijke is veel spannender

Op zijn reis naar de hoofdstad Sydney komt de jongen met dezelfde naam het zwervende meisje Tipper tegen. Ze is onbetrouwbaar tot op het bot maar de twee worden toch maatjes, tegen wil en dank. Tipper grossiert in levenswijsheden zoals dat alles kan, wat je maar wat wilt. En als het niet zo is, dan vertel je gewoon dat het wel zo is. ‘Dingen die waarschijnlijk zijn gebeuren toch elke dag? Het onwaarschijnlijke is veel spannender.’

Onwaarschijnlijk is de tocht die Sydney onderneemt inderdaad. Hij is opgehouden met praten nadat zijn moeder overleed en heeft het plan opgevat met haar in contact te komen. Hij ontdekt een medium (een soort Char) die met overledenen kan praten en besluit hem op te zoeken tijdens een van zijn shows in Sydney. De roman begint op het moment dat hij, samen met zijn hond Vivaldi, van huis wegloopt en eindigt als hij de stad heeft bereikt. Zijn moeder vertelde hem dat hij uit een schelp is geboren en alles valt op zijn plek als hij zijn einddoel heeft bereikt.

Harmen van Straaten schrijft en tekent er op los voor alle leeftijden. Dit boek wordt gepresenteerd als opvolger van Wonderland, dat lovende recensies kreeg en door uitgeverij Moon, destijds nog Vassalucci, werd vergeleken met Salingers The catcher in the rye. Dit keer is de ondertitel een ‘ontroerende roadnovel over vriendschap en dromen met een finale die niemand onberoerd zal laten’. Dat klopt ten dele. Sydney ontroert bij vlagen maar juist de finale doet dat niet en doet eerder afbreuk aan het verhaal. Het doel van de tocht speelt het hele boek door een rol dus het kan niet anders dan dat Van Straaten tot een finale moet komen. Maar een open einde had een stuk meer lucht gegeven en beter aangesloten bij de onwaarschijnlijkheid die door het boek heen stroomt.

Het zijn vooral de dialogen en de circusachtige personages waarmee Van Straaten het boek uittilt boven een doorsnee roman over de zoektocht van een jongetje. Van Straaten kan geweldig schrijven maar doet dat niet altijd. Een zekere gemakzucht kenmerkt hem, misschien omdat hij zoveel boeken schrijft. Dit boek heeft van beide wat, het voor de hand liggende en de cliches maar ook hele sterkte delen. De combinatie van droge humor, absurditeiten en emoties werkt het beste. Bijvoorbeeld daar waar het echtpaar waar Sydney en Tipper een lift van krijgen, voor de vierde keer een kangoeroe aanrijdt en de vrouw erbarmelijk begint te huilen.

‘Ik kan het niet meer, ik wil het niet meer. Alweer een dode, je wilt in je vrije tijd ook weleens iets anders! Altijd dood, altijd verdriet. Met een dode bouw je geen band op. Wat een eenzaam bestaan! Begrijp je dat?’

‘Ja’, zeg ik.

Tipper en Walter slepen de dode kangoeroe naar de berm.

 

Titel Boek:

Sydney

Auteur:

Harmen van Straaten

Kaft:
Tags : Andere landendoodhondjeugdboekmoederweglopen